Звіт за 2013 рік ПрАТ ВОЛОШКА в НКЦПФР

Завантажити файлом: звіт за 2013 рік (виправлений) ПрАТ ВОЛОШКА в НКЦПФР.doc

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Читати далі »

Річний звіт

Завантажити файлом:Звіт для ЗАВАНТАЖЕННЯ.doc

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Читати далі »

Особливі дані

Завантажити файлом: В комісію.doc

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Читати далі »

---