Архивы рубрики ‘Установчі документи’

Звіт за 2013 рік ПрАТ ВОЛОШКА в НКЦПФР

Завантажити файлом: звіт за 2013 рік (виправлений) ПрАТ ВОЛОШКА в НКЦПФР.doc Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Річний звіт

Завантажити файлом:Звіт для ЗАВАНТАЖЕННЯ.doc Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Особливі дані

Завантажити файлом: В комісію.doc Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

---